Dr. Schär AG/S.p.A. privātuma politika

DR SCHÄR AG/S.p.A. kā datu pārzinis (turpmāk tekstā — “Pārzinis”) saskaņā ar VDAR 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula, Eiropas regula par personas datu aizsardzību, turpmāk tekstā — “VDAR”), uzskata privātumu un personas datu aizsardzību par vienu no galvenajiem savas darbības mērķiem. Tādēļ pirms jebkādas personas informācijas nosūtīšanas Pārzinim uzmanīgi izlasiet šo Privātuma politiku, jo tā satur svarīgu informāciju par jūsu privātumu, jūsu personas datu aizsardzību un ieviestajiem drošības pasākumiem, lai nodrošinātu konfidencialitāti, pilnībā ievērojot piemērojamos noteikumus.

 

Turklāt šī Privātuma politika:

 • ir attiecināma uz šo tīmekļa vietni un visām pārējām tīmekļa vietnēm, kas pārdod uzņēmuma Dr. Schär izstrādājumus un pakalpojumus (turpmāk tekstā — “Tīmekļa vietne”) un ko pārvalda Datu pārzinis;
 • ir neatņemama Tīmekļa vietnes un mūsu piedāvāto pakalpojumu sastāvdaļa;
 • ir derīga arī kā Privātuma politikas informatīvais paziņojums atbilstoši VDAR 13. panta prasībām, kas tiek parādīts lietotājiem, kuri mijiedarbojas ar šo Tīmekļa vietni;
 • atbilst Ieteikumam Nr. 2/2001 par noteiktām minimālajām prasībām attiecībā uz personas datu apkopošanu tiešsaistē Eiropas Savienībā, ko 2001. gada 17. maijā pieņēma 29. panta darba grupa.

 

***

Pārzinis vēlas informēt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar likumības, godīguma un pārredzamības un jūsu konfidencialitātes un tiesību aizsardzības principiem. Tāpēc jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar VDAR 2016/679 ietvertajām tiesību normām un ievērojot visus tajā norādītos pienākumus attiecībā uz konfidencialitāti.

 

 

SATURS
Ar šīs Privātuma politikas satura rādītāja palīdzību jūs varēsiet atrast interesējošo informāciju par personas datu apstrādi.

 

 1. DATU PĀRZINIS UN DATU APSTRĀDĀTĀJI
  2. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI
  2.1. Tīmekļa vietnes pārlūkošanas dati
  2.2. Lietotāju brīvprātīgi sniegtie dati
  2.3. Sīkfaili
 1. KAROGS PIRMĀS PIEKĻUVES LAIKĀ
  4. DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN DATU SNIEGŠANAS OBLIGĀTAIS VAI BRĪVPRĀTĪGAIS RAKSTURS
  5. APSTRĀDES METODE, DROŠĪBA UN DATU APSTRĀDES VIETA
  6. SAZIŅA UN IZPLATĪŠANA
  7. JŪSU TIESĪBAS
  8. GROZĪJUMI
  9. KONTAKTINFORMĀCIJA

 

 1. DATU PĀRZINIS UN DATU APSTRĀDĀTĀJI

Kad lietotāji pārlūko Tīmekļa vietni un izmanto tās pakalpojumus, var notikt ar identificētām vai identificējamām personām saistītu personas datu apstrāde.

Lai īstenotu tiesību aktos paredzētās un iepriekš precizētās tiesības, varat sazināties ar Datu pārzini vai DAS, izmantojot tālāk norādītās adreses.

Informācija par Datu pārzini:

Datu pārzinis ir Dr. Schär SpA / AG, juridiskā adrese Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Itālija; tālr.: 0473/293 300; e-pasta adrese privacy@schaer.com.

Informācija par datu aizsardzības speciālistu:
Datu pārzinis ir iecēlis arī datu aizsardzības speciālistu (DAS), kurš pieejams tā galvenajā mītnē ((Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Itālija; tālr.: 0473/293 300) vai rakstot uz dpo@drschaer.com.

Jūsu personas dati var tikt izpausti Datu pārziņa darbiniekiem vai ārējiem partneriem, kas ir administratīvie, pārdošanas, juridiskie vai grāmatvedības darbinieki vai IT administratori atkarībā no tā, kā jūsu dati tiek apstrādāti, un kas, strādājot Datu pārziņa tiešā pakļautībā, ir iecelti par Datu apstrādātājiem jeb personām, kas ir atbildīgas par apstrādi, saskaņā ar VDAR 2016/679 28. un 29. pantu, un kas ir atbilstoši instruēti attiecīgo uzdevumu veikšanai.

 1. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI

2.1. Tīmekļa vietnes pārlūkošanas dati
Datorsistēmas un programmatūras procedūras, kas tiek izmantotas šīs Tīmekļa vietnes darbināšanai, apkopo noteiktus personas datus, kas tiek pārsūtīti netieši, kamēr izmantojat interneta komunikācijas protokolus. Šī informācija netiek apkopota, lai saistītu to ar identificētiem datu subjektiem, bet pēc savas būtības tā var mums ļaut identificēt lietotājus, apstrādājot datus un saistot tos ar trešo personu rīcībā esošiem datiem. Šajā datu kategorijā ietilpst Tīmekļa vietnē pieteikušos personu izmantoto datoru IP adreses vai domēnu nosaukumi, pieprasīto resursu URI (Uniform Resource Identifier — vienotais resursu identifikators) adreses, pieprasījuma laiks, metode, kas izmantota pieprasījuma iesniegšanai serverī, atbildē saņemtā faila lielums, skaitļu kods, kas norāda servera sniegtās atbildes statusu (sekmīgi, kļūda utt.), un citi parametri, kas attiecas uz lietotāja operētājsistēmu un datora vidi. Šie dati tiek izmantoti, lai iegūtu anonīmu statistikas informāciju par Tīmekļa vietnes lietošanu un pārliecinātos, ka tā darbojas, un lai (ņemot vērā izmantoto sistēmas arhitektūru) nodrošinātu pareizu pakalpojumu sniegšanu, kā arī drošības apsvērumu dēļ un lai noteiktu atbildību iespējamu datornoziegumu gadījumā pret Tīmekļa vietni vai trešajām personām. Dati parasti tiek dzēsti pēc septiņām dienām.

 

2.2. Lietotāju brīvprātīgi sniegtie dati
Tīmekļa vietne piedāvā lietotājiem iespēju brīvprātīgi sniegt personas datus, piemēram, aizpildot kontaktinformācijas veidlapu, pieprasot pakalpojumus vai informāciju, brīvi izvēloties tieši un brīvprātīgi sūtīt e-pasta ziņojumus uz Tīmekļa vietnē norādītajām adresēm utt.

 

2.3. Sīkfaili
Sīkfailu saraksts

Sīkdatne ir neliels datu kopums (teksta fails), ko tīmekļa vietne lietotāja apmeklējuma laikā lūdz jūsu pārlūkprogrammai saglabāt jūsu ierīcē, lai atcerētos ar jums saistīto informāciju, piemēram, jūsu valodas izvēli vai pieteikšanās informāciju. Šos sīkfailus iestatām mēs un dēvējam tos par pirmās personas sīkfailiem. Reklāmas un mārketinga nolūkos mēs izmantojam arī trešo personu sīkfailus — šos sīkfailus nodrošina citi domēni, nevis tās tīmekļa vietnes domēns, ko apmeklējat. Precīzāk, mēs izmantojam sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas tālāk uzskaitītajiem mērķiem.

Nepieciešamie sīkfaili

Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai tīmekļa vietne darbotos, un mūsu sistēmās tos nevar izslēgt. Tie parasti tiek iestatīti, tikai reaģējot uz jūsu veiktajām darbībām saistībā ar pakalpojumu pieprasījumiem, piemēram, privātuma preferenču iestatīšanu, pieteikšanos vai veidlapu aizpildīšanu. Varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā bloķētu šos sīkfailus vai brīdinātu jūs par tiem, bet dažas vietnes daļas tādā gadījumā nedarbosies. Šajos sīkfailos netiek glabāta nekāda personu identificējoša informācija.

Sīkfailu apakšgrupaSīkfailiIzmantotie sīkfaili
staging-www.schaer.comschaer_detected_country1. persona
begliuteno.schaer.comPHPSESSID1. persona
schaer.comeupubconsentOptanonAlertBoxClosedOptanonConsent1. persona
shop.schaer.comalpinDbPortalAuthJSESSIONID1. persona
bio.schaer.com_icl_visitor_lang_js1. persona
onetrust.com__cfduidTrešā persona
www.schaer.comschaer_language, SSESS###########Trešā persona
cookielaw.org__cfduidTrešā persona

Veiktspējas sīkfaili

Šie sīkfaili ļauj mums uzskaitīt apmeklējumus un datplūsmas avotus, lai mēs varētu mērīt un uzlabot mūsu vietnes veiktspēju. Tie palīdz mums noteikt, kuras lapas ir visapmeklētākās un kuras — vismazāk apmeklētas, un vērot, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē. Visa šo sīkfailu nodrošinātā informācija tiek apkopota un tādējādi ir anonīma. Ja jūs neatļaujat šo sīkfailu izmantošanu, mēs nezinām, kad apmeklējat mūsu vietni, un nevaram uzraudzīt tās veiktspēju.

Sīkfailu apakšgrupaSīkfailiIzmantotie sīkfaili
schaer.com_ga, _gat_UA-4356050-1, _gat_UA-, _gclxxxx, _gat_UA-nnnnnnn-nn, _gat, zte2095, _gidTrešā persona
nr-data.netJSESSIONIDTrešā persona
pingdom.net__cfduidTrešā persona

Funkcionālie sīkfaili

Šie sīkfaili ļauj vietnei nodrošināt uzlabotu funkcionalitāti un personalizēšanu. Tos varam iestatīt mēs vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus esam iekļāvuši savās lapās. Ja neatļaujat šo sīkfailu izmantošanu, daļa no šiem pakalpojumiem vai tie visi var nedarboties pareizi.

Sīkfailu apakšgrupaSīkfailiIzmantotie sīkfaili
bio.schaer.comwpml_browser_redirect_test1. persona
schaer.com__zlcstore__zlcmid1. persona
widget-mediator.zopim.comAWSALB, AWSALBCORSTrešā persona
static.zdassets.com__zlcidTrešā persona
drschaer.zendesk.com__cfruid, _zendesk_session, _zendesk_authenticated, __cfduid, _zendesk_shared_sessionTrešā persona
p17.zdusercontent.com_zendesk_authenticated, _zendesk_shared_session, _zendesk_sessionTrešā persona
zdusercontent.com__cfduid, __cfruidTrešā persona

Mērķauditorijas atlases sīkfaili

Šos sīkfailus mūsu vietnē var iestatīt mūsu reklāmas partneri. Šie uzņēmumi var tos izmantot, lai izveidotu jūsu interešu profilu un rādītu jums saistošas reklāmas citās vietnēs. Tie neglabā tieši personas informāciju, bet ir balstīti uz jūsu pārlūkprogrammas un internetam izmantotās ierīces unikālu identificēšanu. Ja neatļaujat šo sīkfailu izmantošanu, rādītas reklāmas ir jums mazāk pielāgotas.

Sīkfailu apakšgrupaSīkfailiIzmantotie sīkfaili
com_fbp1. persona
bezglutena-hr.schaer.comawxxxx1. persona
schaer.com_gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1. persona
irxcm.com2eebc614-41cb-402b-9e99-4ba9c8dce756_ocm_, f829a4a2-ad63-461f-80cd-2ef6fb94946d_ocm_, JSESSIONIDTrešā persona
adsrvr.orgTDCPM, TDIDTrešā persona
track.adform.netCTrešā persona
doubleclick.net_fbp, IDE, test_cookieTrešā persona
bs.serving-sys.comOT_7277, OT_1073743188Trešā persona
yahoo.comA3, BTrešā persona
mookie1.commdata, ov, idTrešā persona
www.facebook.comTrešā persona
adform.netcid, uid, CTrešā persona
serving-sys.comActivityInfo2, eyeblaster, OT2, u2Trešā persona
adfarm1.adition.comUserID1Trešā persona
facebook.comfrTrešā persona
youtube.comYSC, VISITOR_INFO1_LIVE, GPSTrešā persona

Uzņēmums Dr. Schär AG/S.p.A. ir iesniedzis privātuma aizsardzības iestādei paziņojumu par profilēšanas procesiem, kas tiek veikti Tīmekļa vietnē.

 

2.4. Dati par nepilngadīgajiem

Ja Tīmekļa vietnē tiek apstrādāti nepilngadīgu personas dati, ir nepieciešama tās personas piekrišana, kurai ir vecāku vara (likumīgais aizbildnis).

 

 

 1. SĪKFAILU KAROGS PIRMĀS PIEKĻUVES LAIKĀ

Iestādes 2014. gada 8. maija spriedumā tika noteikta prasība, ka to sīkfailu, kas nav tehniskie sīkfaili, izmantošanas gadījumā, lietotājam pirmo reizi piekļūstot tīmekļa vietnei, ir jāpievieno karogs (tā dēvētais informatīvais paziņojums), kurā vispārīgi aprakstītas tīmekļa vietnes sīkfailu pārvaldības procedūras un sniegta saite uz pilnu uzņēmuma Privātuma politikas regulatīvo tekstu.

Uzņēmums Dr. Schär AG/S.p.A. ir sagatavojis iepriekš minēto sīkfailu karogu un papildus iestatījis īpašu sīkfailu, kas iegaumē lietotāja izvēli attiecībā uz sīkfailu iestatījumiem uz 365 dienām. Tas nozīmē, ka lietotāji sīkfailu karogu redz tikai vienu reizi, un, ja viņi vēlas mainīt savas preferences, viņi var to paveikt, izpildot norādījumus, kas sniegti punktā “Kā skatīt un mainīt sīkfailus pārlūkprogrammā”.

 

 

 

 1. DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN LIETOTĀJU DATU SNIEGŠANAS OBLIGĀTAIS VAI BRĪVPRĀTĪGAIS RAKSTURS

Personas datus, kurus jūs sniedzat, izmantojot Tīmekļa vietni, Datu pārzinis apstrādā tālāk aprakstītajiem mērķiem.

a) Mērķi, kas saistīti ar lietotāju pieprasīto pakalpojumu sniegšanu: reģistrēšanās Schär klubā.

Personas datu sniegšana iepriekš a) punktā norādītajam mērķim ir brīvprātīga, bet, ja izvēlaties to nedarīt, mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt pieprasītos pakalpojumus.
Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu mēs neprasām jūsu piekrišanu personas datu apstrādei šim mērķim, jo šī informācija ir nepieciešama, lai izpildītu saistības, kas izriet no līguma, kurā jūs esat iesaistītā puse, un/vai lai pirms līguma noslēgšanas izpildītu konkrētus pašas iesaistītās puses pieprasījumus.

b) Apkopoto vai anonīmo datu izpēte/statistiskā analīze bez iespējas identificēt lietotāju, kuras mērķis ir izmērīt jebkuras mūsu veiktās tīmekļa mārketinga kampaņas efektivitāti, izmērīt datplūsmu un novērtēt lietojamību un interesi.
VDAR 2016/679 noteikumi neattiecas uz apkopoto vai anonīmo datu apstrādi.

 1. c) Mērķi, kas saistīti ar likumos, noteikumos vai Eiropas tiesību aktos paredzēto saistību izpildi.

Personas datu sniegšana iepriekš c) punktā norādītajam mērķim ir obligāta, un, ja izvēlaties to nedarīt, Datu pārzinis nevar izpildīt savas saistības, kas noteiktas likumos, noteikumos vai Eiropas tiesību aktos.

Vēlamies atgādināt, ka saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu šiem mērķiem nav nepieciešams saņemt jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei.

 

 1. d) Reklāmas ziņojumi.

 

Saskaņā ar Itālijas Personas datu aizsardzības iestādes lēmumu “Guidelines regarding promotional activity and contrast to spam – July 4, 2013 [2542348]” (Vadlīnijas attiecībā uz reklāmas darbībām un surogātpastu — 2013. gada 4. jūlijs [2542348]), ja jūs izlemjat dot piekrišanu informācijas saņemšanai par Datu pārziņa reklāmas aktivitātēm, tostarp tirgus izpēti, mēs informējam, ka varam veikt šādas darbības, kā tas ir pieprasīts spēkā esošajos noteikumos, sūtot vēstules, sazinoties ar zvanu centru starpniecību (tā dēvētās “tradicionālās metodes”), sūtot e-pasta ziņojumus, īsziņas, pašpiegādes paziņojumus un izmantojot sociālos tīklus (tā dēvētās “automātiskās metodes”). Mēs arī informējam, ka jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu tradicionālo vai automātisko metožu izmantošanai, informējot Datu pārzini neformāli, t. i., nosūtot e-pasta ziņojumu uz privacy@schaer.com.

Personas datu sniegšana iepriekš d) punktā norādītajam mērķim ir brīvprātīga, un ir nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana. Ja šī piekrišana nav sniegta, jūs varat izmantot pieprasīto pakalpojumu, bet Datu pārzinis nevar sūtīt jums reklāmas ziņojumus. Pēc piekrišanas sniegšanas varat jebkurā laikā to atsaukt visām šīm saziņas metodēm, tikai vienai vai vairākām.

 

 1. e) Mērķi, kas saistīti ar profilēšanu (piemēram, lietotāju profilu izveide ar elektronisko rīku palīdzību, balstoties uz viņu preferencēm, paradumiem un patēriņa izvēlēm).

 

Šādas profilēšanas darbības var veikt, izmantojot sīkfailus vai citas tiešsaistes profilēšanas tehnoloģijas, piemēram, izsekotājus (skatiet 2.3. sadaļu), un/vai savstarpēji sasaistot personas datus, kas apkopoti saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, un vairāku izvēlētu lietotājam pieejamo funkciju saistīto lietojumu, kā paredzēts Pamatnostādnēs par personas datu apstrādi tiešsaistes profilēšanas nolūkos — 2015. gada 19. marts.

Personas datu sniegšana iepriekš e) punktā norādītajam mērķim ir brīvprātīga, un ir nepieciešama jūsu iepriekšēja un tieša piekrišana, ko varat sniegt, izmantojot arī vienkāršotas procedūras, kas norādītas iepriekš minētajos vispārīgajos noteikumos “Vienkāršotu procedūru identificēšana attiecībā uz lietotāju informēšanu un piekrišanas saņemšanu sīkfailu izmantošanai — 2014. gada 8. maijs” un “Vadlīnijas attiecībā uz personas datu apstrādi tiešsaistes profilēšanai” (apejot sākotnējo karogu pieteikšanās laikā tīmekļa vietnē). Ja šādas piekrišanas nav, jūs varat izmantot pieprasīto pakalpojumu, bet Datu pārzinis nevar jūs profilēt un sūtīt jums paziņojumus atbilstoši jūsu preferencēm.  Mēs arī informējam, ka jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu Datu pārziņa veiktai lietotāju profilēšanai ar savstarpējas informācijas sasaistīšanas vai citu profilēšanas tehnoloģiju palīdzību, informējot Datu pārzini neformāli un nosūtot e-pasta ziņojumu uz privacy@schaer.com.

 

 1. DATU APSTRĀDES METODE, DROŠĪBA UN DATU APSTRĀDES VIETA

Jūsu personas datus apstrādā Datu pārzinis vai trešās personas, kas rūpīgi izvēlētas to uzticamības un kompetences dēļ, kā arī regulāri ieceltas par Datu apstrādātājiem, tikai iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, galvenokārt izmantojot automatizētus rīkus un arī drukātā formātā, uz laiku, kas obligāti nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem dati tika apkopoti.

Tiek piemēroti īpaši drošības pasākumi, lai novērstu datu zudumu, nelikumīgu vai negodīgu izmantošanu un nesankcionētu piekļuvi, pilnībā ievērojot VDAR 32. pantā minētos nosacījumus.

Lietotāju sniegtie personas dati, kas saistīti ar šajā Tīmekļa vietnē piedāvātajiem tīmekļa pakalpojumiem, tiek apstrādāti iepriekš norādītajā Datu pārziņa juridiskajā adresē. Pārziņa datu centri atrodas Itālijā. Lai apstrādātu personas datus iepriekš aprakstītajiem mērķiem, Datu pārzinis arī izmanto KEY-TEC GmbH & Co. KG un webAlm GmbH tehnoloģiju pakalpojumus/datu centrus, un tas nozīmē, ka dati tiek glabāti arī to birojos.

Jūsu personas dati, kas apkopoti, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnē pieejamās veidlapas, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams jūsu pieprasījumu izpildei. Ja pastāv noteikumi, kas prasa, lai mēs glabātu informāciju ilgāku laiku, mēs ievērojam šādus noteikumus. Sīkfailu apkopotā informācija tiek glabāta tik ilgi, cik noteikts konkrētajam sīkfailam.

 

 1. SAZIŅA UN IZPLATĪŠANA

Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti ārējiem subjektiem, kuri palīdz nodrošināt Tīmekļa vietnes pakalpojumu funkcionalitāti.

Standarta personas dati var tikt izpausti šādām trešajām personām: 1) privātpersonām, uzņēmumiem vai profesionālām firmām, kas nodrošina palīdzību un konsultācijas Datu pārzinim un kas attiecīgi ir iecelti par Datu apstrādātājiem; 2) personām, struktūrām vai iestādēm, kurām personas datu izpaušana ir obligāta saskaņā ar tiesību aktiem vai kompetento iestāžu rīkojumu; 3) personām, kuras ir deleģējis Datu pārzinis un/vai kurām Datu pārzinis ir uzticējis veikt ar iepriekš minētajiem mērķiem (tostarp tehnisko sistēmu uzturēšanu) cieši saistītas darbības, un kuras ir attiecīgi ieceltas par Datu apstrādātājiem; 4) uzņēmējdarbības partneriem, kuri tiek identificēti pēc kategorijas un kuri apstrādā datus tiešā mārketinga nolūkos kā neatkarīgi datu pārziņi, bet tikai tad, ja lietotājs ir devis īpašu piekrišanu šādai apstrādei.

Datu pārzinis neapstrādā datus, ja šī apstrāde ietver to izplatīšanu, izņemot gadījumus, kad tas pirms tam ir saņēmis lietotāja īpašu piekrišanu.

 

Jūsu sniegtie dati netiek pārsūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām ārpus ES.

 

 1. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lai tos labotu, papildinātu vai dzēstu, ierobežotu to apstrādi vai iebilstu pret to, ja ir likumīgi iemesli to darīt, kā arī nodotu iepriekš minēto informāciju citam Datu pārzinim. Mēs nosūtām rakstisku atbildi 30 dienu laikā. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šajā Tīmekļa vietnē sniegto piekrišanu, rakstot uz kādu no punktā “Informācija par Datu pārzini un par datu aizsardzības speciālistu” norādītajām adresēm. Jūs drīkstat arī iesniegt sūdzību valsts kontroles iestādei, ja uzskatāt, ka jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi.

Pieprasījumi ir jānosūta uz šo pa e-pasta adresi: privacy@schaer.com.

 1. GROZĪJUMI

Datu pārzinis var daļēji vai pilnībā mainīt vai vienkārši atjaunināt šo Privātuma politiku, tostarp reaģējot uz izmaiņām tiesību aktos un noteikumos, kas reglamentē šādas politikas un aizsargā datu subjektu tiesības. Tīmekļa vietnes lietotāji tiek informēti par šīm Privātuma politikas izmaiņām un atjauninājumiem sākumlapā, līdzko tie tiek ieviesti, un tie kļūst saistoši pēc publicēšanas Tīmekļa vietnē. Regulāri apmeklējiet šo sadaļu, lai saņemtu informāciju par jaunāko un atjaunināto šīs Privātuma politikas versiju un vienmēr zinātu, kādus personas datus mēs apkopojam un kā mēs tos izmantojam.

 

 1. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja vēlaties saņemt jebkādu informāciju par Datu pārziņa apstrādātajiem personas datiem, varat sazināties ar mūsu uzņēmumu (t. i., Datu pārzini), nosūtot vēstuli, faksa ziņojumu vai e-pasta ziņojumu uz šo adresi: privacy@schaer.com.

 

BRĪDINĀJUMS PAR RISKU

Saskaņā ar Itālijas Personas datu aizsardzības iestādes (Garante per la protezione dei dati personali) 2012. gada 25. janvārī izdotajām pamatnostādnēm

uzņēmumam Dr. Schär AG/S.p.A. kā tīmekļa vietnes www.schaer.com un visu citu šim uzņēmumam piederošo tīmekļa vietņu pārvaldniekam ir pienākums brīdināt lietotājus, ka:

– tiem ir jāpievērš atbilstoša uzmanība varbūtībai savu darbību laikā ievadīt vai atteikt personas datus (tostarp e-pasta adresi), kas var pat netieši būt saistīti ar to identitāti;

– tiem ir jāizvērtē iespēja publicēt vai nepublicēt fotogrāfijas un/vai videoklipus, kas ļauj identificēt personas vai vietas vai padara tās identificējamas;

– tiem ir jāpievērš īpaša uzmanība varbūtībai savu darbību laikā ievadīt datus, kas var pat netieši atklāt trešo personu, piemēram, citu personu, kuras ar ziņas autoru vieno tāda pati patoloģija, personīgā pieredze vai medicīniskā stāvokļa progresija, identitāti;

– visa informācija, kas ierakstīta šajā forumā/kopienā, var tikt indeksēta un kļūt pieejama vispārējām meklētājprogrammām (Google, Yahoo utt.).

Vēlamies īpaši norādīt, ka šajā forumā/kopienā ievadītos datus var skatīt tikai citi Tīmekļa vietnē reģistrējušies lietotāji.

 

Privātuma politikas saistošā versija ir rakstīta itāļu valodā.